Aktuality

Úradná tabuľa

História

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1414. Podľa nej potvrdil kráľ Žigmund Luxemburský vlastníctvo dedičných panstiev rodu Cudarovcom z panstva Makovica.