Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrovne.eu spravuje Obec Rovné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rovné 

Adresa:
Obecný úrad Rovné 
Rovné  37
090 16 Cernina

IČO00330931

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 475
Rozloha: 1302 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Všeobecné informácie: obecrovne@centrum.sk 
Podateľňa: obecrovne@centrum.sk 
Starosta: obecrovne@centrum.sk  
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecrovne@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 788 11 05

E-mailobecrovne@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Rovné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk